Holse køberrådgivning

Rådgivning for køber af fast ejendom til beboelse.

Teknisk og Håndværksmæssig vurdering på baggrund af visuelbedømmelse på stedet, og det af Dem udleveret materiale for ejendommen; tilstandsrapport og evt. tegning, som bør være os i hænde et par dage før besigtigelsen.

Der fortages ikke destruktiv undersøgelse.

Holse Byggeteknik har selvfølgelig en forsikring som dækker den rådgivning vi yder for dig. Den stærkeste Forsikring, syntes jeg, er mange års erfaring med Byggeri, Grundig uddannelse og Efteruddannelse og lang erfaring som Syn og Skønsmand og Fagligdommer for Voldgiftnævnet for Bygge og Anlæg og de civile retter, her under byret og landsret. Men vi er selvfølge også formelt forsikret for at sikre vores kunder.

Forsikringsdækning

Forsikringen er dækker for ansvaret der naturligt følger med rådgivning og er tegnet i if-forsikring. Det hedder en Professionelt Rådgiver ansvarsforsikring, og dækker for formuetab og tingskade og selvfølgelig også for personskade, med en samlet forsikringssum på 15 mill. kr. Der ud har vi selvfølgelig en Erhvervsansvars Forsikring med en samlet forsikrings sum på 12 mill. kr., her under dækning for fareafværgelse og pludselig forurening. – Den formelle forsikring har d.d. aldrig været aktiveret.

Køberrådgivning – fjerner tvivl

Som hjælp til dig, så du kan træffe den rigtige beslutning.

Købergennemgangen hjælper til at skabe er godt overblik over den nuværende stand på ejendommen. Vi fortager en gennemgang med Hånværkerens øjne og med de Byggetekniske øjne, og du kan stille spørgsmål til boligen og tilstandsrapporten, så du kan få afdækket emner der måske ikke fremgår af tilstandsrapporten, og få uddybet hvad det der står, betyder for huset, og hvordan det evt. kan afhjælpes. Der kan være faresignaler som ikke fremgår af tilstandsrapporten, da der endnu ikke er opstået et skadeligt forhold.

Du kan få vurderet restlevetiden på taget, vinduerne eller andre konstruktioner, som man normalt ikke selv kan vurderer. Måske har du en drøm om nogle ændringer eller udvidelser, på huset, du kan får vurderet om det er muligt og hvor omfattende det er.

Samlet kan køberrådgivning hjælper dig i dit valg, så du træffer den rigtige beslutning.

Du stiller spørgsmål og der rapporteres mundtligt på stedet, eller du kan vælge at få en skriftlig rapportering.

Hvis du ønsker en nærmere snak om Køberrådgivning, er du velkommen til at ringe eller skrive.

Hvorfor vælge os

Byggeteknisk rådgivning

Hos Holse Byggeteknik kombinerer vi byggeteknisk rådgivning med energivejledning og køberrådgivning.

Tryghed i fokus

Det kan være skræmmende at kaste sig ud i et byggeprojekt - derfor er det vigtigt for os, at vores kunder altid føler sig trygge.

Køberrådgivning – fjerner tvivl

Skal du i gang med et byggeprojekt, og er du i tvivl om hvad og hvordan - så fjerner vi tvivlen.

Slip for dårligt byggeri

Prisen er altid farlig at gå efter. Dårligt byggeri ender som regel altid med, at blive den dyrest løsning.