Byggeprocessens faser

For mange mennesker kan det være en lidt skræmmende oplevelse at kaste sig ud i en større byggesag.

Hvordan sikrer jeg mig, at byggeriet udføres ordentligt og at prisen er rimelig? Og hvad, hvis det går galt? Det er blot et par af de spørgsmål, som de fleste stiller sig selv, når de første gang skal igangsætte et nyt byggeri.

Heldigvis er byggeri et velreguleret område, hvor bygherren i vidt omfang er beskyttet af lovgivningen, hvis det arbejde der udføres, ikke er i orden.

Hos HOLSE Byggeteknik lægger vi vægt på at tilrettelægge en byggeproces, der er formel korrekt og hvor bygherren kan føle sig tryg ved, at alt forløber som aftalt.

Holse Byggeteknik har selvfølgelig en forsikring som dækker den rådgivning vi yder for dig.

Den stærkeste Forsikring, syntes jeg, er mange års erfaring med Byggeri, Grundig uddannelse og Efteruddannelse og lang erfaring som Syn og Skønsmand og Fagligdommer for Voldgiftnævnet for Bygge og Anlæg og de civile retter, her under byret og landsret.

Men vi er selvfølge også formelt forsikret for at sikre vores kunder.

Forsikringsdækning


Forsikringen er dækker for ansvaret der naturligt følger med rådgivning og er tegnet i if-forsikring.

Det hedder en Professionelt Rådgiver ansvarsforsikring, og dækker for formuetab og tingskade og selvfølgelig også for personskade, med en samlet forsikringssum på 15 mill. kr.
Der ud har vi selvfølgelig en Erhvervsansvars Forsikring med en samlet forsikrings sum på 12 mill. kr., her under dækning for fareafværgelse og pludselig forurening.

– Den formelle forsikring har d.d. aldrig været aktiveret.

Læs om byggeprocessens faser

I det følgende afsnit kan du læse om byggeprocessens vigtigste faser: Fra det første møde med håndværker eller entreprenør til arbejdet er færdiggjort og godkendt.​
Vælg en fase her under. Klik på pilene og læs om:​

1. Besigtigelse:

Besigtigelsen er det første møde. Det er her, du som bygherre præsenterer den byggeopgave, du vil have løst. Det er også på det møde, vi enes om at definere byggeopgaven: Hvad skal der præcis laves, hvordan skal det laves, hvilke materialer skal der anvendes etc.

Det er altid en fordel at medbringe tegninger af huset, til det første møde.

Det kan være, at der på mødet opstår nogle helt nye ideer, som skal vendes en ekstra gang i familien. Det kan også være, at der er nogen energi-beregninger, du gerne vil se, eller nogle materialeprøver, du skal vælge imellem.

Mit råd er at give sig rigtig god tid i denne fase.

Det er vigtige og ofte kostbare beslutninger, der skal træffes. Så hellere tage et møde for meget end et møde for lidt.

2. Tilbud:

Når vi er helt enige om byggeopgaven, udarbejder Holse Byggeteknik et skriftligt tilbud. Måske vil du også bede et andet firma om at give tilbud. Det er en god ide, hvis du blot sikrer dig, at det er den samme byggeløsning, du får alternative tilbud på. Alle tilbud bør være skriftlige og så tilpas detaljerede, at du har mulighed for at sammenligne dem.

Hos HOLSE Byggeteknik vil vi gerne præsentere tilbuddet personligt.

Der kan være uafklarede spørgsmål, der skal besvares. Eller der kan være ændringer, der kræver tilpasninger i tilbuddet. Derfor anbefaler vi, at der afsættes en halv time til at forklare og gennemgå tilbuddet.

3. Kontrakt:

Hvis du vælger at samarbejde med HOLSE Byggeteknik om arbejdet, indgår vi en fælles kontrakt om arbejdets udførelse.

Vi anvender altid standardkontrakt iht. AB FORBRUGER: „Almindelige betingelser for byggearbejder for forbrugere“, som et frivilligt aftalegrundlag udarbejdet af byggeriets parter, herunder Forbrugerrådet og Energistyrelsen – eller AB92 “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Her er alle regler vedrørende forsikringsforhold, entreprisens udførelse, betalingsforpligtelser, mangelgennemgang, tvister mv. grundig beskrevet. Kontrakten kan desuden indeholde en tidsplan for byggeriets gennemførelse.

4. Byggefasen:

Byggeriet gennemføres nu i henhold til de indgåede aftaler.

Vi prøver naturligvis at tage videst muligt hensyn til husets beboerne i bygge-fasen, men ved større ombygninger og ikke mindst tagrenoveringer kan det desværre ikke undgås, at byggeriet påvirker dagligdagen.

I HOLSE Byggeteknik ønsker vi, at involvere bygherren i processen i det omfang han eller hun ønsker det. Vi vil således holder jer løbende orienteret om byggeriet som det skrider frem ligesom I altid er velkommen til at bede om en gennemgang af byggeriet.

En meget vigtig del af byggeprocessen er kvalitetssikring. Vi udfører løbende kvalitetssikring, som sikrer at de udførte arbejder overholder gældende regler og normer.

5. Aflevering:

Når byggeriet er i sin sidste fase, gennemføres en såkaldt mangel-gennemgang.

Her gennemgår vi sammen byggeriet, så I har mulighed for at påpege ting, I ikke er tilfredse med. På den måde bliver der mulighed for at rette eventuelle småfejl eller misforståelser, inden håndværkerne forlader byggepladsen.

Når eventuelle mangler er udbedret til jeres tilfredshed gennemføres den mere formelle afleveringsforretning, hvor begge parter skriver under på, at arbejdet er afleveret uden mangler.

6. Opfølgning:

Det kan være mangler ved et byggeri, som først påvises efter afleveringen. HOLSE Byggeteknik har pligt og ret til at udbedre sådanne mangler.

Derfor skal I med det samme kontakte os, hvis I bliver opmærksomme på mangler eller i øvrigt er i tvivl.

Ved større byggeopgaver vil man desuden typisk gennemføre et 1-års eftersyn og et 5-års eftersyn. Det er Jeres opgave som bygherre at indkalde til disse eftersyn.

Jeg håber, at denne hurtige gennemgang har givet dig en lidt bedre fornemmelse af den byggeproces, du nu skal i gang med.

Hvis det har  givet anledning til yderligere spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Hvorfor vælge os

Byggeteknisk rådgivning

Hos Holse Byggeteknik kombinerer vi byggeteknisk rådgivning med energivejledning og køberrådgivning.

Tryghed i fokus

Det kan være skræmmende at kaste sig ud i et byggeprojekt - derfor er det vigtigt for os, at vores kunder altid føler sig trygge.

Køberrådgivning – fjerner tvivl

Skal du i gang med et byggeprojekt, og er du i tvivl om hvad og hvordan - så fjerner vi tvivlen.

Slip for dårligt byggeri

Prisen er altid farlig at gå efter. Dårligt byggeri ender som regel altid med, at blive den dyrest løsning.