Køberrådgivning

Rådgivning for køber af fast ejendom til beboelse.

Teknisk og Håndværksmæssig vurdering på baggrund af visuelbedømmelse på stedet, og det af Dem udleveret materiale for ejendommen; tilstandsrapport og evt. tegning, som bør være os i hænde et par dage før besigtigelsen.

Der fortages ikke destruktiv undersøgelse.

Køberrådgivning – fjerner tvivl

​Som hjælp til dig, så du kan træffe den rigtige beslutning.

Købergennemgangen hjælper til at skabe er godt overblik over den nuværende stand på ejendommen. Vi fortager en gennemgang med Hånværkerens øjne og med de Byggetekniske øjne, og du kan stille spørgsmål til boligen og tilstandsrapporten, så du kan få afdækket emner der måske ikke fremgår af tilstandsrapporten, og få uddybet hvad det der står, betyder for huset, og hvordan det evt. kan afhjælpes. Der kan være faresignaler som ikke fremgår af tilstandsrapporten, da der endnu ikke er opstået et skadeligt forhold.

Du kan få vurderet restlevetiden på taget, vinduerne eller andre konstruktioner, som man normalt ikke selv kan vurderer. Måske har du en drøm om nogle ændringer eller udvidelser, på huset, du kan får vurderet om det er muligt og hvor omfattende det er.

Samlet kan køberrådgivning hjælper dig i dit valg, så du træffer den rigtige beslutning.

Du stiller spørgsmål og der rapporteres mundtligt på stedet, eller du kan vælge at få en skriftlig rapportering.

Hvis du ønsker en nærmere snak om Køberrådgivning, er du velkommen til at ringe eller skrive..