Vælg en fase her under

Klik på pilene og læs om:​

3. Kontrakt:

Hvis du vælger at samarbejde med HOLSE Byggeteknik om arbejdet, indgår vi en fælles kontrakt om arbejdets udførelse.

Vi anvender altid standardkontrakt iht. AB FORBRUGER: „Almindelige betingelser for byggearbejder for forbrugere“, som et frivilligt aftalegrundlag udarbejdet af byggeriets parter, herunder Forbrugerrådet og Energistyrelsen – eller AB92 “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Her er alle regler vedrørende forsikringsforhold, entreprisens udførelse, betalingsforpligtelser, mangelgennemgang, tvister mv. grundig beskrevet. Kontrakten kan desuden indeholde en tidsplan for byggeriets gennemførelse.