Vælg en fase her under

Klik på pilene og læs om:​

4 Byggefasen:

Byggeriet gennemføres nu i henhold til de indgåede aftaler.

Vi prøver naturligvis at tage videst muligt hensyn til husets beboerne i bygge-fasen, men ved større ombygninger og ikke mindst tagrenoveringer kan det desværre ikke undgås, at byggeriet påvirker dagligdagen.

I HOLSE Byggeteknik ønsker vi, at involvere bygherren i processen i det omfang han eller hun ønsker det. Vi vil således holder jer løbende orienteret om byggeriet som det skrider frem ligesom I altid er velkommen til at bede om en gennemgang af byggeriet.

En meget vigtig del af byggeprocessen er kvalitetssikring. Vi udfører løbende kvalitetssikring, som sikrer at de udførte arbejder overholder gældende regler og normer.